Thực trạng rác thải bừa bãi tại các vùng nông thôn hiện nay

Tại nước ta hiện nay đang có đến hơn 59 triệu người đang sinh sống tại các khu vực nông thôn, con số này chiếm đến hơn 70% dân số trên cả nước. Mỗi nay tại các khu vực này thường phát sinh lên đến trên 10 triệu tấn rác thải các loại trong đó các loại vỏ bao bì liên quan đến nông nghiệp chiếm đến một nửa. Qua những con số vừa rồi đã nói lên thực trạng rác thải bừa bãi tại các vùng nông thôn hiện nay là rất đáng báo động.

Thực trạng rác thải bừa bãi tại các vùng nông thôn hiện nay

Hiện nay rác thải sinh hoạt nông thôn đã và đang trở thành vấn đề nổi cộm do lượng rác thải phát sinh ngày càng nhiều, đa dạng về thành phần và tính chất độc hại. Công tác thu gom và xử lý rác thải còn manh mún, lạc hậu, thô sơ, không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh an toàn môi trường. Rác thải ở khu vực nông thôn có sự khác biệt đáng kể về thành phần và mức độ gây ô nhiễm, tùy theo nguồn phát sinh và được phân loại theo ba nhóm chính là rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp và rác thải làng nghề. Trong đó, rác thải sinh hoạt có đặc trưng là thành phần hữu cơ, dễ phân hủy, chỉ dao động từ 35 – 40% tổng lượng rác thải.

Ðối với loại rác thải từ nông nghiệp như bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và từ các làng nghề thì thành phần vô cơ và các hợp chất độc hại, khó phân hủy là mối nguy hại lớn, có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất và gây hại cây trồng. Số lượng rác thải này chiếm đến hơn 50% tổng lượng rác thải phát sinh ngoài môi trường.

Thực trạng rác thải bừa bãi tại các vùng nông thôn hiện nay

Để quản lý công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại các địa phương này, mỗi thôn thành lập các Tổ tự quản vệ sinh môi trường. Mỗi tổ có 01 tổ trưởng để kiểm tra, đôn đốc. Tuy nhiên, việc để hộ dân tự xử lý rác thải nông thôn trong trường hợp này cũng chỉ là tạm thời, việc ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra là điều không thể tránh khỏi. Do đó, mỗi địa phương nên khuyến khích mỗi hộ gia đình nên trang bị thùng rác tại nhà để phân loại rác thải. Do nông thôn là nơi thải ra rất nhiều rác thải hữu cơ nên việc phân loại rác thải vừa làm giảm lượng rác thải ra môi trường mà vừa có thể ủ thành phân bón hữu cơ tốt cho cây trồng.

Qua đây chúng ta có thể thấy được thực trạng rác thải bừa bãi tại các vùng nông thôn hiện nay là rất nguy cấp và cần phải được báo động mạnh. Hành Tinh Xanh hy vọng mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức về việc bảo vệ môi trường và đưa ra được những biện pháp để xứ lý vấn nạn này sao cho hiệu quả.